Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz appeal bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 12).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
appeal
{Hpi:l}
- odvolat se
appeal
{Hpi:l}
- naléhavá prosba
appeal
{Hpi:l}
- apelovat na
appeal
{Hpi:l}
- odvolávat
appeal
{Hpi:l}
- odvolat
appeal
{Hpi:l}
- odvolání
appeal
{Hpi:l}
- výzva
appeal
{Hpi:l}
- půvab
appeal
{Hpi:l}
- přitažlivost
appeal
{Hpi:l}
- prosba
appeal
{Hpi:l}
- obrátit se na
appeal
{Hpi:l}
- naléhavá žádost
appeal
{Hpi:l}
- apelovat
appealable - schopný odvolání
v: appealed
{Hpi:ld}
- vyzval
v: appealed
{Hpi:ld}
- dovolával
v: appealed
{Hpi:ld}
- apeloval
appealing
{Hpi:lIN}
- půvabný
appealing
{Hpi:lIN}
- přitažlivý
adv: appealingly
{Hpi:lINli:}
- přitažlivě
v: appeals
{Hpi:lz}
- vyzývá
v: appeals
{Hpi:lz}
- odvolává
n: sex appeal
- přitažlivost
adj: unappealable
- neodvolatelný
unappealingly
- nevábně

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit appeal do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "appeal" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž