Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz ample bylo nalezeno překladů: 61 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 53).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: ample
{EmpHl}
- dostatečný
adj: ample
{EmpHl}
- obšírný
adj: ample
{EmpHl}
- úplný
ample
{EmpHl}
- postačující
adj: ample
{EmpHl}
- rozsáhlý
adj: ample
{EmpHl}
- prostorný
adj: ample
{EmpHl}
- hojný
adj: ample
{EmpHl}
- bohatý
a sample of the cloth - vzorek látky
ample bust - plné poprsí
n: ampleness - dostatek
[eko.] automatic sampler - automatický vzorkovač (vody)
[eko.] average mixed sample - průměrný vzorek (vody)
[eko.] bias, sample nonresponse - zkreslení, žádná odpověď
[eko.] bias, sample selection - zkreslení, výběr vzorku
[eko.] continuous sampler - kontinuální vzorkovač (vody)
[eko.] correlative sample - souvztažný vzorek (vody)
n: counterexample - protipříklad
n: pl. counterexamples - protipříklady
[eko.] depth sample - hloubkový vzorek (vody)
[eko.] discontinuous sampler - diskontinuální vzorkovač (vody)
n: example
{IgzEmpHl}
- vzor
n: example
{IgzEmpHl}
- příklad
n: pl. examples
{IgzEmpHlz}
- příklady
for example
- například
[eko.] mixed sample
- směsný vzorek (vody)
n: [eko.] point-sample
- bodový vzorek (vody)
n: [eko.] point-sample
- prostý vzorek (vody)
[eko.] proportional sample
- poměrný vzorek (vody)
v: resample
- převzorkovat
n: sample
{sEmpHl}
- vzorek
adj: sample
{sEmpHl}
- vzorový
v: sample
{sEmpHl}
- vzorkovat
adj: sample
{sEmpHl}
- ukázkový
adj: sample
{sEmpHl}
- vzorkový
n: sample
{sEmpHl}
- vzor
adj: sample
{sEmpHl}
- zkušební
v: sample
{sEmpHl}
- ochutnat
v: sample
{sEmpHl}
- odebírat
v: sample
{sEmpHl}
- okusit
n: sample
{sEmpHl}
- ukázka
[eko.] sample close to water surface
- vzorek při hladině vody
[eko.] sample container
- vzorkovnice (vody)
[eko.] sample from water surface
- vzorek z hladiny vody
[eko.] sample preservation
- konzervace vzorku (vody)
n: sample room
- vzorkovna
adj: sampled
{sEmpHld}
- vzorkovaný
n: sampler
{sEmplR}
- vzorkař
n: sampler
{sEmplR}
- vzorkovač
n: [eko.] sampler
{sEmplR}
- vzorkovač (vody)
n: pl. samplers
{sEmplRz}
- vzorkovače
n: pl. samples
{sEmpHlz}
- ukázky
n: pl. samples
{sEmpHlz}
- vzorky
v: trample
{trEmpHl}
- pošlapat
v: trample
{trEmpHl}
- udupat
v: trample
{trEmpHl}
- dupat
v: trample
{trEmpHl}
- šlapat
trampled
{trEmpHld}
- udupán
adj: unexampled
- bezpříkladný
adj: unexampled
- jedinečný
[eko.] water sample
- vzorek vody

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit ample do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ample" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž