Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz alter bylo nalezeno překladů: 76 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 68).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: alter
{OltR}
- modifikovat
alter
{OltR}
- upravit
v: alter
{OltR}
- obměnit
alter
{OltR}
- pozměnit
v: alter
{OltR}
- změnit
v: alter
{OltR}
- proměňovat
v: alter
{OltR}
- proměnit
v: alter
{OltR}
- měnit
alter ego - druhé já
adj: alterable - změnitelný
adj: alterable - pozměnitelný
n: alteration
{OltRJLHn}
- úprava
n: alteration
{OltRJLHn}
- změna
n: alteration
{OltRJLHn}
- přizpůsobení
n: alteration
{OltRJLHn}
- pozměnění
n: alteration
{OltRJLHn}
- adaptace
n: pl. alterations
{OltRJLHnz}
- změny
n: pl. alterations
{OltRJLHnz}
- úpravy
n: pl. alterations
{OltRJLHnz}
- obměny
adj: alterative
- proměnlivý
v: altercate
- hádat se
altercate
- hašteřit se
n: altercation
{EltRkJLHn}
- hádka
adj: altered
{OltRd}
- změněný
adj: altered
{OltRd}
- pozměněný
adj: altered
{OltRd}
- proměněný
n: altering
{OltRIN}
- upravování
n: altering
{OltRIN}
- pozměňování
n: altering
{OltRIN}
- měnění
v: alternate
{OltRnJt}
- vystřídat
adj: alternate
{OltRnJt}
- střídavý
v: alternate
{OltRnJt}
- alternovat
alternate angles
- protilehlé úhly
alternate days
- každý druhý den
alternate gain and loss
- střídavý zisk a ztráta
adj: alternated
{OltRnJtHd}
- alternovaný
adv: alternately
{OltRnHtli:}
- střídavě
adj: alternating
{OltRnJtIN}
- střídavý
n: alternating
{OltRnJtIN}
- střídání
n: alternating current
- střídavý proud
n: alternation
- střídání
n: pl. alternations
- změny
pl. alternations
- alternace
adj: alternative
{OltRnHtIv}
- druhá
alternative
{OltRnHtIv}
- alternativa
adj: alternative
{OltRnHtIv}
- střídavý
adj: alternative
{OltRnHtIv}
- výměnný
alternative
{OltRnHtIv}
- alternativní
[eko.] alternative agriculture
- alternativní zemědělství
alternative medicine
- alternativní medicína
alternatively
{OltRnHtIvli:}
- alternativně
n: pl. alternatives
{OltRnHtIvz}
- alternativy
n: alternator
{OltRnJtR}
- alternátor
v: alters
{OltRz}
- upravuje
n: alters
{OltRz}
- mění
[eko.] anthropogenic landscape alteration
- antropogenní změna krajiny
v: falter
{fOltR}
- koktat
v: falter
{fOltR}
- vynechávat (o motoru)
n: faltering
{fOltRIN}
- váhání
adv: falteringly
- potácivě
[eko.] Green Alternative European Link
- Green Alternative European Link GRAEL
[eko.] Green Alternative European Link
- GRAEL Green Alternative European Link
n: halter
{hOltR}
- ohlávka
n: halter
{hOltR}
- oprátka
adj: inalterable
- nezměnitelný
adj: inalterable
- neměnný
[eko.] landscape alteration
- změna krajiny
n: psalter
{sOltR}
- žaltář
n: salter
{sOltR}
- solař
adj: subaltern
- podřízený
adj: unalterable
{HnOltRHbHl}
- neměnný
adj: unalterable
{HnOltRHbHl}
- nezměnitelný
adv: unalterably
- nezměnitelně
adj: unaltered
{HnOltRd}
- nezměněný
n: [jmén.] Walter
příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {wOltR}
- Walter
n: [jmén.] Walters
příjmení {wOltRz}
- Walters

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit alter do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "alter" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž