Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz align bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 45).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: align
{HlTn}
- zarovnat
v: align
{HlTn}
- uspořádat
v: align
{HlTn}
- seřadit
v: align
{HlTn}
- zarovnávat
align
{HlTn}
- postavit do řady
align
se {HlTn}
- vyrovnat
adj: aligned
{HlTnd}
- uspořádaný
adj: aligned
{HlTnd}
- zarovnaný
adj: aligned
{HlTnd}
- vyrovnaný
aligned
{HlTnd}
- vyrovnán
n: aligner
- vyrovnávač
aligning
{HlTnIN}
- vyrovnávání
alignment
{HlTnmHnt}
- uspořádání
alignment
{HlTnmHnt}
- vyrovnání
n: alignment
{HlTnmHnt}
- zarovnání
pl. alignments
{HlTnmHnts}
- vyrovnání
v: aligns
{HlTnz}
- vyrovnává
malign
Josef Kosek
- maligní
adj: malign
- zlý
adj: malign
- zákeřný
n: malignance
- škodlivost
n: malignancy
{mHlIgnHnsi:}
- zhoubnost
malignancy
{mHlIgnHnsi:}
- zhoubný nádor
[med.] malignant
{mHlIgnHnt}
- maligní
adj: malignant
{mHlIgnHnt}
- zlomyslný
malignant
{mHlIgnHnt}
- zlý
malignant
{mHlIgnHnt}
- nenávistný
malignant
{mHlIgnHnt}
- škodlivý
malignant
{mHlIgnHnt}
- neblahý
malignant
{mHlIgnHnt}
- nepříznivý
[med.] malignant
{mHlIgnHnt}
- zhoubný
[med.] malignant
{mHlIgnHnt}
- ohrožující život
[med.] malignant
{mHlIgnHnt}
- virulentní
malignant tumor
- zhoubný nádor
adv: malignantly
- zhoubně
adj: maligned
{mHlTnd}
- pomlouvaný
adj: maligned
{mHlTnd}
- očerňovaný
n: malignity
- škodolibost
adj: misaligned
- vychýlený
n: misalignment
- vychýlení
adj: non-aligned
- neutrální
n: non-alignment
- neangažovanost
adj: nonaligned
{na:nHlTnd}
- neutrální
nonaligned
{na:nHlTnd}
- neangažovaný
nonaligned
{na:nHlTnd}
- nestranný
n: nonalignment
- neangažovanost
nonmalignant
- nezlomyslný
n: realign
{ri:HlTn}
- přeskupení
n: realignment
{ri:HlTnmHnt}
- přeladění
n: realignment
{ri:HlTnmHnt}
- přeskupení
adj: unaligned
- nezarovnaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit align do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "align" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž