Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz air pollution bylo nalezeno překladů: 15 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 14).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
air pollution - znečištění ovzduší
[eko.] air pollution point source - bodový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] air pollution source - zdroj znečištění ovzduší
[eko.] air pollution, emission reduction. - znečištění ovzduší, redukce emisí
[eko.] anthropogenic air pollution source - antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] continuous air pollution source - nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
[eko.] hazardous air pollution standards
Normy nebezpečného znečištění ovzduší
- HAPS
[eko.] industrial air pollution source
- průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] line air pollution source
- liniový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] mobile air pollution source
- mobilní zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] mobile sources of air pollution
- mobilní zdroje znečištění ovzduší
[eko.] natural air pollution source
- přírodní zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] non-point air pollution source
- plošný zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] stationary air pollution source
- stacionární zdroj znečišťování ovzduší

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit air pollution do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "air pollution" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž