Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz aging bylo nalezeno překladů: 48 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 46).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
aging
{JZIN}
- stárnout
aging
{JZIN}
- stárnutí
n: averaging
{EvrIZIN}
- průměrování
adj: damaging
{dEmIZIN}
- škodlivý
damaging
{dEmIZIN}
- poškozující
adv: damagingly
- ničivě
adj: discouraging
{dIskRHZIN}
- odrazující
adv: discouragingly
- odradivě
adj: disparaging
{dIsperIZIN}
- pohrdavý
adv: disparagingly
{dIsperIZINli:}
- pohrdavě
adj: encouraging
{enkRIZIN}
- povzbuzující
adv: encouragingly
- povzbudivě
adj: engaging
{engJZIN}
- poutavý
n: engaging
{engJZIN}
- najmutí
adv: engagingly
- přitažlivě
adv: engagingly
- poutavě
n: foraging
{fOrIZIN}
- spásání
n: imaging
{ImIZIN}
- zobrazování
adj: imaging
{ImIZIN}
- zobrazovací
n: imaging
{ImIZIN}
- snímání
[eko.] lake aging
- stárnutí jezera
leveraging
{levrIZIN}
- využitím
magnetic resonance imaging
- metoda zjištění hustoty protonů
n: managing
{mEnIZIN}
- zvládnutí
adj: managing
{mEnIZIN}
- správní
adj: managing
{mEnIZIN}
- řídící
n: managing clerk
- disponent
managing director
- vrchní ředitel
n: massaging
{mHsa:GIN}
- masírování
messaging
{mesIZIN}
- odesílání zpráv
n: packaging
{pEkIZIN}
- obal výrobku
n: packaging
{pEkIZIN}
- obaly
n: packaging
{pEkIZIN}
- balení
n: paging
{pJZIN}
- stránkování
n: pillaging
{pIlIZIN}
- drancování
adj: raging
{rJZIN}
- prudký
adj: raging
{rJZIN}
- zuřící
adv: ragingly
- rázně
n: rampaging
- zuření
n: rampaging
- běsnění
salvaging
{sElvIZIN}
- zachraňující
staging
{stJZIN}
- cestování dostavníkem
n: staging
{stJZIN}
- inscenování
n: staging
{stJZIN}
- lešení
n: staging
{stJZIN}
- inscenace
n: voyaging
- cestování
pl. voyagings
- cestování
v: waging
(v kampani, ve válce) {wJZIN}
- angažovati se

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit aging do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "aging" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž