Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz VAT bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
vat
{vEt}
- káď
vat
{vEt}
- nádrž
VAT
{vEt}
- DPH
VAT
{vEt}
- daň z přidané hodnoty
n: abbrevation
zkratka slova
- zkratka
n: abbrevation
- zkrácení
v: activate
{EktHvJt}
- rozhýbat
activate
{EktHvJt}
- aktivovat
adj: activated
{EktHvJtHd}
- aktivovaný
activated
{EktHvJtHd}
- aktivován
[eko.] activated carbon
- aktivní uhlí
activated carbon
- aktivovaný uhlík
[eko.] activated sludge
- aktivovaný kal
[eko.] activated sludge process
- aktivační proces
[eko.] activated sludge treatment
- aktivace (kanalizace)
v: activates
{EktHvJts}
- aktivuje
adj: activating
{EktHvJtIN}
- aktivující
activating
{EktHvJtIN}
- aktivování
n: activation
{EktHvJLHn}
- zapnutí
n: activation
{EktHvJLHn}
- aktivace
[eko.] activation system
- aktivační soustava
activator
{EktHvJtR}
- aktivátor
aggravate
{EgrHvJt}
- rozčílit
v: aggravate
{EgrHvJt}
- rozčilovat
aggravate
{EgrHvJt}
- zvýšit
aggravate
{EgrHvJt}
- ztížit
aggravate
{EgrHvJt}
- zhoršit
v: [hovor.] aggravate
{EgrHvJt}
- naštvat
v: [hovor.] aggravate
{EgrHvJt}
- dopálit
adj: aggravated
{EgrHvJtHd}
- zhoršený
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- přitěžující
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- nepříjemný
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- rozčilující
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- protivný
aggravation
{EgrHvJLHn}
- podrážděnost
aggravation
{EgrHvJLHn}
- zhoršení
[eko.] antierosion soil conservation
- protierozní ochrana půdy
n: [přen.] [poč.] avatar
virtuální identita na Internetu
- avatar
n: avatar
- ztělesnění
n: avatar
- vtělení
bank derivatives
- bankovní deriváty
[eko.] bias, motivational
- motivační zkreslení
[eko.] bioactivation
- bioaktivace
[eko.] capillary elevation
- kapilární vzlínání
v: captivate
- upoutat
captivate
- zaujmout
v: captivated
{kEptIvJtId}
- zaujal
v: captivated
{kEptIvJtId}
- upoutal
adj: captivating
{kEptIvJtIN}
- podmanivý
n: captivation
- uchvácení
n: conservation
{ka:nsRvJLHn}
- zachování
n: conservation
{ka:nsRvJLHn}
- uchování
n: conservation
{ka:nsRvJLHn}
- konzervace
v: conservation
{ka:nsRvJLHn}
- zadržování
[eko.] conservation reserve programme
- program ochrany rezervace
[eko.] conservation-tillage
- ochranné obdělávání půdy
n: conservationist
{ka:nsRvJLHnHst}
- konzervativec
conservationist
{ka:nsRvJLHnHst}
- ochránce přírody
n: conservatism
{kHnsRvHtIzHm}
- konzervatizmus
n: conservatism
{kHnsRvHtIzHm}
- konzervativismus
n: conservatism
{kHnsRvHtIzHm}
- konzervatismus
n: conservative
{kHnsRvHtIv}
- konzervativec
adj: conservative
{kHnsRvHtIv}
- opatrný
adj: conservative
{kHnsRvHtIv}
- konzervativní
[eko.] conservative modelling
- konzervativní modelování
adv: conservatively
{kHnsRvHtIvli:}
- opatrně
adv: conservatively
{kHnsRvHtIvli:}
- konzervativně
n: conservativeness
- konzervativnost
n: pl. conservatives
{kHnsRvHtIvz}
- konzervativci
n: conservatoire
- konzervatoř
n: conservator
{kHnsRvHtR}
- kustod
n: conservator
{kHnsRvHtR}
- restaurátor
n: conservatory
{kHnsRvHtOri:}
- konzervátor
n: conservatory
{kHnsRvHtOri:}
- skleník
n: conservatory
{kHnsRvHtOri:}
- konzervatoř
[eko.] Convention on the Conservation of Antarctic ***
- Convention on the Conservation of Antarctic ***
[eko.] Convention on the Conservation of Antarctic ***
- CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
[eko.] Convention on the Conservation of European Wildlife ***
- Convention on the Conservation of European Wildlife ***
n: cravat
- kravata
[eko.] crest safety elevation
- bezpečnostní výška hráze
adj: cultivatable
- obdělávatelný
v: cultivate
{kAltHvJt}
- obdělávat
v: cultivate
{kAltHvJt}
- pěstovat
v: cultivate
{kAltHvJt}
- kultivovat
adj: cultivated
{kAltHvJtHd}
- obdělávaný
adj: cultivated
{kAltHvJtHd}
- kultivovaný
adj: cultivating
{kAltIvJtIN}
- kultivující
n: cultivation
{kAltIvJLHn}
- pěstování
n: cultivation
{kAltIvJLHn}
- obdělávání
n: cultivation
{kAltIvJLHn}
- kultivace
[eko.] cultivation substrate
- kultivační půda
n: cultivator
- pěstitel
n: cultivator
- kypřič
n: cultivator
- kultivátor
n: curvature
- zakřivení
v: deactivate
- dezaktivovat
deactivate
- deaktivovat
v: deactivated
{di:EktIvJtId}
- deaktivoval
deactivation
- deaktivace
[eko.] deaktivation coefficient
- dezaktivační koeficient (vodní hospodářství)
[eko.] deaktivation degree
- stupeň dezaktivace (vodní hospodářství)
[eko.] deaktivation efficiency
- dezaktivační účinnost (vodní hospodářství)
n: depravation
- zpustlost
n: depravation
- zkaženost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit VAT do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "VAT" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž