Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz TAP bylo nalezeno překladů: 112 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
tap
{tEp}
- výčep
tap
{tEp}
- narazit pípu
tap
{tEp}
- pípa
tap
{tEp}
- čep
v: tap
{tEp}
- vybrat
v: tap
{tEp}
- zvolit
[eko.] TAP
{tEp}
- přeshraniční znečištění ovzduší
v: tap
{tEp}
- klepnout
v: tap
{tEp}
- zaťukat
n: tap
{tEp}
- kohoutek
v: tap
{tEp}
- ťukat
n: tap
{tEp}
- zaklepání
n: a love tap - jemné postrčení
adhesive tape - lepící páska
n: audiotape
{Odi:CtJp}
- zvuková páska
cataphoresis
- kataforéza
cataplasm
- kataplazma
v: catapult
{kEtHpAlt}
- střílet prakem
n: catapult
{kEtHpAlt}
- prak
n: catapult
{kEtHpAlt}
- katapult
v: catapult
{kEtHpAlt}
- katapultovat
n: cenotaph
- kenotaf
[zkr.] [voj.] CTAPS
- Contingency Tactical Air Combat System Automated Planning System
n: dictaphone
{dIktHfCn}
- diktafon
[eko.] drainage tapening
- páskování
[zkr.] [voj.] DTAP
- Defense Technolgy Area Plan
n: epitaph
{epHtEf}
- epitaf
epitaph
{epHtEf}
- náhrobní nápis
n: gestapo
{gHsta:pC}
- gestapo
Gestapo
{gHsta:pC}
- tajná německá policie
v: juxtapose
- položit
v: juxtapose
- klást
juxtapose
- vzájemně srovnávat
v: juxtapose
- stavět vedle sebe
juxtaposed
{ZAkstHpCzd}
- vzájemně srovnaný
v: juxtaposes
- staví vedle sebe
adj: juxtaposing
- pokládající
adj: juxtaposing
- kladoucí
n: juxtaposition
{ZAkstHpHzILHn}
- přirovnání
juxtaposition
{ZAkstHpHzILHn}
- položení vedle sebe
[eko.] LRTAP
- dálkový přenos vzdušných polutantů
magnetic tape
- magnetická páska
masking tape
- leukoplast
n: metaphor
{metHfOr}
- metafora
adj: metaphoric
- přenesený
adj: metaphoric
- metaforický
metaphorical
{metHfOrIkHl}
- obrazný
adv: metaphorically
- přeneseně
adv: metaphorically
- metaforicky
n: pl. metaphors
{metHfOrz}
- metafory
n: metaphysic
- metafyzika
adj: metaphysical
{metHfIzIkHl}
- metafyzický
adv: metaphysically
- metafyzicky
n: metaphysics
{metHfIzIks}
- metafyzika
v: rataplan
- zabubnovat
n: rataplan
- zabubnování
n: red tape
- červená páska
n: [slang.] red tape
- byrokracie
n: [slang.] red tape
- úřední šiml
n: Scotch tape
- izolepa
n: screw tap
nástroj sloužící k vrtání - upíná se do vrtačky
- vrták
sellotape
- izolepa
n: stapes
- třmínek
staphylococcus
- kulovitý mikrob
staphylococcus
- stafylokok
staple
{stJpHl}
- základní zboží
n: staple
{stJpHl}
- skoba
n: staple
{stJpHl}
- spona
n: staple
{stJpHl}
- skobka
n: staple
{stJpHl}
- svorka
staple gun
pro nastřelování hřebíků
- nastřelovací pistole
stapled
{stJpHld}
- přišitý
n: stapler
na papír {stJpHlR}
- sešívačka
staples
{stJpHlz}
- hlavní produkty
n: [jmén.] Stapleton
příjmení {stJpHltHn}
- Stapleton
n: stapling
{stJpHlIN}
- připevnění
n: stapling
{stJpHlIN}
- staplování
n: tap dance
tanec
- step
v: tap dance
- stepovat
n: tap dancer
- stepař
n: tap dancing
- stepování
v: tap-dance
- stepovat
n: tap-dance
tanec
- step
n: tap-dancer
- stepař
n: tap-dancing
- stepování
n: tapas
{tApHs}
- malé španělské jídlo
n: tapdancing
- stepování
n: tape
{tJp}
- magnetofonová páska
n: tape
měřicí {tJp}
- pásmo
n: tape
{tJp}
- páska
n: tape deck
kazetový
- přehrávač
n: tape drive
- páskové zařízení
n: tape measure
- svinovací metr
n: tape player
kazetový
- přehrávač
n: tape record
- magnetofonová nahrávka
n: tape recorder
- magnetofon
n: tape recording
- nahrávání na pásku
n: tape-record
- magnetofonová nahrávka
n: tape-recorder
- magnetofon
taped
{tJpt}
- nahraný na kazetě
adj: taped
{tJpt}
- nahraný
n: tapeline
- svinovací metr
n: taper
{tJpR}
- kužel
taper
{tJpR}
- zúžení
taper
{tJpR}
- zahrotit
v: taper
{tJpR}
- zužovat
v: taper
{tJpR}
- zúžit
adj: tapered
{tJpRd}
- zúžený
adj: tapered
{tJpRd}
- zkosený
adj: tapered
{tJpRd}
- zahrocený
adj: tapered
{tJpRd}
- kuželovitý
n: tapering
{tJpRIN}
- zužování

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit TAP do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "TAP" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž