Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz PAC bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [eko.] PAC
{pEk}
- snižování a kontrola znečišťování
n: [eko.] PAC
{pEk}
- náklady na snižování znečištění
a pack of lies - hromada lží
[eko.] absorbtive capacity of pollutants. - absorpční kapacita polutantů
[eko.] acid capacity - kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2
[eko.] acid capacity - kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1
[fin.] actuarial expactation - matematická naděje
[eko.] adsorption water capacity - adsorpční vodní kapacita
aerospace
{erCspJs}
- kosmický prostor
air space
- vzdušný prostor
air-space
- vzdušný prostor
n: airspace
{erspJs}
- vzdušný prostor
n: alpaca
{ElpEkH}
- alpaka
[eko.] anthropogenic impact on landscape
- antropogenní působení na krajinu
[zkr.] APAC
- All Praise And Credit
apace
{HpJs}
- spěšně
n: [it.] Apache
www server, okres v USA {HpESi:}
- Apache
n: Apache
indián {HpESi:}
- Apač
n: pl. Apaches
{HpESi:z}
- Apači
[eko.] areal capacity of irrigation set
- plošná výkonnost závlahové soupravy
at a pace
- rychlostí
n: back pack
- batoh
n: backpack
{bEkpEk}
- batoh
n: backpack
{bEkpEk}
- ruksak
n: backpack
{bEkpEk}
- krosna
v: backpack (business)
- podporovat
backpacker
- turista s batohem
n: pl. backpackers
- turisté s batohem; batůžkáři
n: backpacking
- cestování s batohem; způsob cestování
n: backspace
- backspace
n: backspace
- backspace klávesa
backspace
- krok zpět
n: backspace key
- klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku
adj: backspaced
- vymezerován
[eko.] base capacity
- zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2
[eko.] base capacity
- zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1
[eko.] bias, policy-package part-whole
- zkreslení, celkové-částečné balík péče
blank space
- proluka
blank space
- mezera (v textu)
blocking capacitor
- blokovací kondenzátor
[zkr.] [voj.] BPAC
- Budget Program Activity Code
n: breathing space
- místo na dýchání
breathing space
- dostatek prostoru
n: breathing-space
- místo na dýchání
breathing-space
- dostatek prostoru
[eko.] campacting zone
- zóna zhutnění
adj: capacious
{kHpJLHs}
- rozměrný
adj: capacious
{kHpJLHs}
- prostorný
adj: capacious
{kHpJLHs}
- obsáhlý
adj: capacious
{kHpJLHs}
- objemný
capacious memory
- obsáhlá paměť
n: capaciousness
- prostornost
n: capaciousness
- objemnost
n: capacitance
{kHpEsHtHns}
- kapacitance
capacitance
{kHpEsHtHns}
- kapacitní odpor
v: capacitate
- uschopnit
v: capacitate
- kvalifikovat
n: pl. capacities
{kHpEsHti:z}
- kapacity
capacitive
- kapacitní
n: [tech:] capacitor
{kHpEsHtR}
- kondenzátor
n: pl. capacitors
{kHpEsHtRz}
- kondenzátory
n: capacity
{kHpEsHti:}
- únosnost
n: capacity
{kHpEsHti:}
- objem
[eko.] capacity
{kHpEsHti:}
- objem, schopnost
capacity
{kHpEsHti:}
- kapacita
capacity
{kHpEsHti:}
- schopnost
n: capacity utilization
- vytížení
n: carapace
- krunýř
n: carrying capacity
- únosnost
[eko.] carrying capacity.
- kapacita únosnosti ekosystému
adj: compact
{kHmpEkt}
- pevný
n: compact
{kHmpEkt}
- výlisek
adj: compact
{kHmpEkt}
- kompaktní
compact disc
- kompaktní disk
compact disk
- kompaktní disk
compact disk
hovorově
- cédéčko
[eko.] compact fluorescent lamp
- kompaktní fluorescentní lampa
adj: compacted
{kHmpEktId}
- zhutněný
adj: compacted
{kHmpEktId}
- udusaný
adj: compacted
{kHmpEktId}
- ucelený
adj: compacted
{kHmpEktId}
- stlačený
n: compacter
- zhutňovač
n: compaction
- zpevňování
n: compaction
- stlačení
adv: compactly
- kompaktně
n: compactness
{kHmpEktnHs}
- kompaktnost
n: compactor
{kHmpEktR}
- zpevňovač
n: compactor
{kHmpEktR}
- zhutňovač
v: compacts
{kHmpEkts}
- zhušťuje
[eko.] constant storage capacity of water reservoir
- prostor stálého nadržení vodní nádrže
adj: copacetic
- úžasný
adj: copacetic
- senzační
copacetic
- senza
cyberspace
{sTbRspJs}
- kybernetický svět
deep space
- hluboký vesmír
[eko.] drain spacing
- rozchod drénů
[eko.] draining ditch spacing
- rozchod odvodňovacích příkopů
[eko.] dump of radioactive wastes in deep underground spaces
- úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
[eko.] dump of radioactive wastes in subsurface spaces
- úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
[eko.] economic storage reservoir capacity
- hospodářský prostor nádrže
[eko.] effective reservoir capacity
- užitkový prostor nádrže
environmental impact
- vliv na prostředí

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit PAC do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "PAC" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž