Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz OEC bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 28).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] OEC - úroveň pozorovatelných efektů
[eko.] agroecology - agroekologie
[eko.] agroecosystem - agroekosystém
[eko.] anthropoecological system - antropoekologický systém
[eko.] anthropoecology - antropoekologie
[eko.] anthropoecosystem - antropoekosystém
[eko.] balneoecology - balneoekologie
adj: dioecious - dvoudomý
[eko.] euryoecious organism - euryekní organismus
[eko.] geoecology - geoekologie
n: hoecake - kukuřičná placka
[eko.] hydroecology - hydroekologie
[eko.] LOEC - nejnižší koncentrace s pozorovatelnými efekty
adj: macroeconomic
{mEkrCekHna:mIk}
- makroekonomický
n: [fin.] macroeconomic expert
- makroekonomický expert
n: macroeconomics
{mEkrCekHna:mIks}
- makroekonomika
macroeconomics
{mEkrCekHna:mIks}
- makroekonomie
n: microeconomics
{mTkrCekHna:mIks}
- mikroekonomie
n: pl. microeconomics
{mTkrCekHna:mIks}
- mikroekonomika
adj: monoecious
- jednodomý
[eko.] no-observable-effect concentrations (noec)
- koncentrace nevyvolávající viditelný efekt
[eko.] NOEC
- NOEC
adj: oecumenical
- ekumenický
[eko.] Organization for Economic Cooperation and Development /OECD/
- Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
n: [eko.] palaeoecology
- paleoekologie
[eko.] Rational Expectations Macroeconomics (REM).
- makroekonomie racionálních očekávání
adj: socioeconomic
{sCsi:CekHna:mIk}
- socioekonomický
adj: socioeconomic
{sCsi:CekHna:mIk}
- společenskoekonomický
[eko.] stenoec organism
- stenoekní organismus

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit OEC do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "OEC" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž