Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz NEW bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
NEW
{nu:}
- čistý ekonomický blahobyt
adj: new
{nu:}
- nedávný
adj: new
{nu:}
- čerstvý
new
{nu:}
- nově
adj: new
{nu:}
- nový
a new broom sweeps clean - nové kostě dobře mete
a new lease on life - nový začátek
a newspaper kiosk - novinový stánek
a piece of news - novinářská zpráva
n: [jmén.] Agnew
příjmení {Egnu:}
- Agnew
anew
{Hnu:}
- nově
anew
{Hnu:}
- nanovo
anew
{Hnu:}
- jinak
anew
{Hnu:}
- znovu
as new
- jako nový
n: bad news
- nepohodlná osoba
bad news
- špatné zprávy
[eko.] bias, new source
- zkreslení, nový zdroj
brand-new
- zbrusu nový
adj: brave new
- zbrusu nový
[id.] breaking news
- aktuality
danewort
- černý bez
[eko.] depletable resources, transition to a renewable substitute.
- vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
[fráz.] happy new year
- štastný nový rok
I can't afford a new car.
- Nemohu si dovolit nové auto.
v: knew
{nu:}
- znal
v: [neprav.] knew
{nu:}
- know/knew/known
knew
{nu:}
- věděl
n: mineworker
- horník
n: pl. mineworkers
{mTnwRkRz}
- horníci
n: New Age
duchovní hnutí
- Nový věk
new blood
- nová krev
n: new building
- novostavba
n: [jmén.] New Caledonia
- Nová Kaledonie
New Deal
- Nový úděl
n: [jmén.] New Delhi
- hl.m. - Indie
New Delhi
- Nové Dillí
New England
- Nová Anglie
New Englander
- obyvatel nové Anglie
New Guinea
- Nová Guinea
n: [jmén.] New Hampshire
- stát v USA
New Hampshireman
- obyvatel nového Hampshiru
n: [jmén.] New Haven
- město - Spojené státy americké
n: [jmén.] New Jersey
- stát v USA
New Jerseyan
- obyvatel New Jersey
n: [jmén.] New Mexico
- stát v USA
New Mexico
- Nové Mexiko
[astr.] new moon
- nov
n: [jmén.] New Orleans
- město - Spojené státy americké
[eko.] new scarcity
- nová vzácnost
[eko.] New Source Performance Standards (NSPS).
- standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
New South Wales
- Nový Jižní Wales
New Testament
- Nový zákon
New Town of Prague
- Nové Město
new wave
- nová vlna
new wine
- burčák
New Year
- Nový rok
New Year's
- novoroční
New Year's Day
- Nový rok
New Year's Eve
- silvestr
n: [jmén.] New York
město nebo stát v USA
- New York
n: [jmén.] New York City
město v USA
- New York (město)
New Yorker
- Newyorčan
New Zealand
- Nový Zéland
New Zealander
- Novozélanďan
adj: new-born
- novorozený
new-fashioned
- moderní
new-fashioned
- in
adj: new-found
- objevený
new-look
- s novým vzhledem
new-look
- nová vizáž
new-style
- současný kalendář
n: [jmén.] Newark
příjmení, město - Spojené státy americké {nu:Rk}
- Newark
newbie
- nováček
newbie
- zelenáč
n: [jmén.] Newbold
příjmení {nu:bCld}
- Newbold
n: newborn
{nu:bOrn}
- novorozenec
adj: newborn
{nu:bOrn}
- novorozený
newborn
{nu:bOrn}
- nově narozený
n: newborn child
- miminko
n: [jmén.] Newbury
příjmení {nu:beri:}
- Newbury
n: [jmén.] Newcastle
{nu:kEsHl}
- město - Jihoafrická Republika
n: [jmén.] Newcastle
{nu:kEsHl}
- město - Austrálie
n: [jmén.] Newcastle upon Tyne
- město - Velká Británie
n: newcomer
{nu:kAmR}
- přivandrovalec
n: newcomer
{nu:kAmR}
- objev
n: newcomer
{nu:kAmR}
- začátečník
n: newcomer
{nu:kAmR}
- nováček
newcomer
{nu:kAmR}
- příchozí
newcomer
{nu:kAmR}
- nově příchozí
n: pl. newcomers
{nu:kAmRz}
- nováčci
newel
- sloup točitého schodiště
newel post
- sloupek zábradlí
n: [jmén.] Newell
příjmení {nu:Hl}
- Newell
newer
{nu:R}
- novější
newest
{nu:Hst}
- nejnovější
[hanl.] newfangled
{nu:fENgHld}
- novátorský
adj: newfound
{nu:fVnd}
- objevený
adj: newfound
{nu:fVnd}
- nově objevený
Newfoundland
{nu:fHndlHnd}
- Nový Foundland
Newfoundlander
- Novofoundlanďan
newish
{nu:IL}
- zánovní
newly
{nu:li:}
- znovu
newly
{nu:li:}
- právě
newly
{nu:li:}
- opět

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit NEW do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "NEW" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž