Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz ESIC bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 31).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] ESIC - kód na identifikaci emisního zdroje
analgesic
{EnHlZi:sIk}
- analgetický
n: desiccant
- sikativ
[eko.] desiccant
- desikant
adj: desiccant
- vysušující
v: desiccate
- vysušit
v: desiccate
- usušit
adj: desiccated
- vyschlý
n: desiccation
{desHkJLHn}
- vysychání
n: desiccation
{desHkJLHn}
- vysoušení
n: desiccator
- sušička
adj: geodesic
{Zi:HdesIk}
- geodetický
adj: geodesical
- geodetický
adj: homesick
{hCmsIk}
- nostalgický
homesick
{hCmsIk}
- tesknící po domově
n: homesickness
{hCmsIknHs}
- nostalgie
homesickness
{hCmsIknHs}
- stesk po domově
lovesick
- roztoužený láskou
adj: lovesick
- roztoužený
adj: mesic
- mezonový
vesica
- měchýř
vesicant
- působící puchýře
adj: vesicant
- puchýřotvorný
vesicate
- puchýřovatět
vesicate
- působit puchýře
vesicate
- tvořit puchýře
vesicle
- malý puchýř
n: vesicle
- měchýřek
n: vesicle
- puchýřek
adj: vesicular
- puchýřovitý
vesiculate
- tvořit puchýřky
vesiculate
- puchýřkovatět

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit ESIC do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ESIC" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž